นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจความพร้อม พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยสุ่มตรวจเรือวันเดอร์ฟูล เพิร์ล ซึ่งเป็นเรือภัตตาคารและบริการอาหารและเรือเจ้าพระยาริเวอร์ไลน์ เรือโดยสารที่ให้บริการในแม่น้ำเจ้าพระยา

นายวิทยา
ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจความพร้อม
พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสโคโรน่า
โดยสุ่มตรวจเรือวันเดอร์ฟูล เพิร์ล ซึ่งเป็นเรือภัตตาคารและบริการอาหารและเรือเจ้าพระยาริเวอร์ไลน์
เรือโดยสารที่ให้บริการในแม่น้ำเจ้าพระยา 

วันที่:31 มกราคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ