นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วย คุณณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม(นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) ลงเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 218 ตรวจดูความคืบหน้าการปรับปรุง และพัฒนาท่าเรือโดยสารราชินี

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวิทยา
ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วย คุณณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม(นายอธิรัฐ
รัตนเศรษฐ) ลงเรือตรวจการณ์เจ้าท่า
218 ตรวจดูความคืบหน้าการปรับปรุง
และพัฒนาท่าเรือโดยสารราชินี เพื่อยกระดับการให้บริการโดยสารสาธารณะทางน้ำ
ในแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าเรือที่ใช้รองรับการเชื่อมต่อจากรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน (
MRT) สถานีสนามไชย
___________________________________
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 02-233-1311 ต่อ 280 หรือ 285
E-Mail : Pr@md.go.th
Facebook :
กรมเจ้าท่า
เว็บไซต์: www.md.go.th

วันที่:18 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ