นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) วันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า

วันที่ 20 กันยายน 2561 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) โดยมีนายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า อธิบดีกรมประมง เจ้าหน้าที่กรมประมง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม โดยเป็นการรับทราบการทำงาน ซึ่งคณะทำงานได้นำเสนอภาพรวมของการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ได้แก่ ระบบทะเบียนเรือ และฐานข้อมูลแบบบูรณาการ และการพัฒนาระบบทะเบียนเรือรูปแบบใหม่ เป็นต้น ในการนี้ รมช.กระทรวงเกษตรฯ ได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาด้วย ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า

วันที่:20 กันยายน 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ