นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 158 ปีโดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ กรมเจ้าท่า

นายพิชิต  อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 158 ปี  เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงวางรากฐานการคมนาคมทางน้ำที่มั่นคง และเป็นประธานมอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกสวัสดิการกรมเจ้าท่า มอบโล่แก่บุคคลและหน่วยงานดีเด่น โล่บุคคลดีเด่นด้านการส่งเสริมความรู้ภารกิจกรมเจ้าท่า และรางวัลเกียรติยศคนประจำเรือ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ กรมเจ้าท่า

วันที่:18 สิงหาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ