นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมลงเรือพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารและน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมลงเรือพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารและน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

วันที่:13 มกราคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ