นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นตัวแทนป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมพิธีอำลาตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายพิชิต อัคราทิตย์

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำเป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า
ร่วมพิธีอำลาตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิชิต อัคราทิตย์  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
กล่าวแสดงความขอบคุณและกล่าวคำอำลาพร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทุกหน่วยงานเข้าร่วมมอบของที่ระลึก
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560  ณ  อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม

วันที่:29 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ