นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ท่าเรือคลองต้นสน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ) พร้อมด้วยนายณัฐชัย พลกล้า (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวางแผนการพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ) นายสมภพ ปัญญาไวย์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 )นาวาตรีอภิชัย คล้ายแก้ว (ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง) นายภาณุ ภาศักดี (หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมทางทะเล)นายสมเกียรติ เขียวย้อย (ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่3) ร่วมตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ท่าเรือคลองต้นสน โดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาวให้การต้อนรับ 

ในการนี้ กรมเจ้าท่าได้รับฟังปัญหาการใช้ประโยชน์ของร่องน้ำ ประกอบกับท่าเรือคลองต้นสนเป็นท่าเรือท่องเที่ยวที่สามารถข้ามไปยังเกาะพยามได้ โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและนำรายได้มาสู่จังหวัดระนองและประเทศอย่างมากมาย ซึ่งปัจจุบันเทศบาลตำบลหงาวรับเป็นผู้บริหารชั่วคราว โดยกรมเจ้าท่าจะเร่งรัดดำเนินการหาผู้บริหารอย่างเป็นทางการโดยเร็วที่สุด รวมถึงดำเนินการหาผู้บริหารท่าเรือเกาะพยามและท่าเรือระนองเกาะสองในคราวเดียวกันนี้ด้วย

วันที่:21 สิงหาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ