นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย ร่วมแถลงข่าวแนวทางการป้องกันอุบัติภัยและอุบัติเหตุทางทะเลในอนาคต เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558

นายวรเดช หาญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม และนายณัฐ  จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย ร่วมแถลงข่าวแนวทางการป้องกันอุบัติภัยและอุบัติเหตุทางทะเลในอนาคต กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสารอ่าวนางปริ้นเซส 5 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงคมนาคม

วันที่:23 เมษายน 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ