นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดการอบรม


         กรมเจ้าท่า โดยส่วนตรวจการเดินเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ จัดการฝึกอบรม “ปฏิญญาสุภาพบุรุษแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ว่าด้วยการเดิยเรือเพื่อความปลอดภัย” ครั้งที่ 1/2558  โดยมี นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดการอบรมฯ  ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กรมเจ้าท่า โดยมีผู้แทนจากผู้ประกอบกิจการเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ผู้ควบคุมเรือ โรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา เครือข่ายอาสาวารี ฯ เข้าร่วมอบรมฯ ประมาณ 80 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อกฎหมายการเดินเรือ ตลอดจนสร้างแรงจูงใจในการให้บริการสาธารณะ เพื่อร่วมกันป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว…


 


                                                                                                             

วันที่:04 กรกฎาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 4

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ