นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย (IUU Fishing) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ณ ห้องโชติกา โรงแรมเซ็ลทรัลเพลส อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

กรมเจ้าท่า จัดโครงการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย (IUU Fishing) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางนำ้) ผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม(นายออมสิน ชีวะพฤษ์) เป็นประธาน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ กล่าวต้อนรับ และนายสุชิน ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ ได้มีผู้แทนจากศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย พลเรือตรีบรรพต เกิดภู่ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ณ ห้องโชติกา โรงแรมเซ็ลทรัลเพลส อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่:20 ตุลาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ