นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมเจ้าท่า ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ) รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมเจ้าท่า ประจำปี 2558 พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมเจ้าท่า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ร่วมในพิธี ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่:06 พฤศจิกายน 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ