นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 255

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

วันที่:17 พฤศจิกายน 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ