นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ กระทรวงคมนาคม

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แด่นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ รองปลัดกระทรวงคมนาคม(ด้านอำนวยการ) นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ กระทรวงคมนาคม

วันที่:24 ธันวาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ