นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เป็นประธานกล่าวปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักปฏิบัติการขนส่งทางน้ำ รุ่นที่ 10 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ณ ห้องศรีพระยา อาคาร 2 กรมเจ้าท่า

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เป็นประธานกล่าวปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“นักปฏิบัติการขนส่งทางน้ำ รุ่นที่ 10 พร้อมกับมอบวุฒิบัตรและเครื่องหมาย “พยุหรักษ์”
ให้แก่ผู้เข้าอบรมจำนวน 40 ท่าน เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 ณ ห้องศรีพระยา 

วันที่:01 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ