นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานการประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาอนุญาตให้ขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินและงานเครื่องหมายการเดินเรือในลำแม่น้ำและบริเวณชายฝั่ง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ แก่องค์การปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 6 มิถนายน 2559 ณ ห้องประชุม ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 จัดประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาอนุญาตให้ขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินและงานเครื่องหมายการเดินเรือในลำแม่น้ำและบริเวณชายฝั่ง  แก่องค์การปกครองท้องถิ่น โดยมี นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่:07 มิถุนายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ