นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ตามหลักเกณฑ์ ว 10/2548 โดยมีนางปานจิต จินดากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นวิทยากร พร้อมด้วยข้าราชการกรมเจ้าท่า เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรี พระยา อาคาร 2 ชั้นดาดฟ้า กรมเจ้าท่า

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ตามหลักเกณฑ์ ว 10/2548 โดยมีนางปานจิต จินดากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นวิทยากร พร้อมด้วยข้าราชการกรมเจ้าท่า เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรี พระยาอาคาร 2 ชั้นดาดฟ้า กรมเจ้าท่า

วันที่:05 กรกฎาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ