นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานการประชุมการดำเนินโครงการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด (EHIA) เพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกจังหวัดสตูล (ปากบารา) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานการประชุมการดำเนินโครงการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด (EHIA) เพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกจังหวัดสตูล (ปากบารา) โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า

วันที่:19 เมษายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ