นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยนายธีระวัฒน์ พวังคาม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจดูความปลอดภัยของแพร้านอาหาร และการจัดโซนนิ่งของกิจกรรมทางน้ำ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560 ณ หาดศรีภิรมย์ (บุ่งสระพัง) อำเภอกุดลาด จังหวัดอุบลราชธานี

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยนายธีระวัฒน์ พวังคาม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจดูความปลอดภัยของแพร้านอาหาร และการจัดโซนนิ่งของกิจกรรมทางน้ำ ซึ่งพบผู้ควบคุมเจ็ทสกีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎที่กำหนดไว้ จึงได้ตักเตือนทั้งเจ้าของและผู้ควบคุมเจ็ทสกี พร้อมทั้งกำชับกับเจ้าหน้าที่ให้เข้มงวดกับผู้ประกอบการและผู้ควบคุมเรือ หากมีการฝ่าฝืนให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560 ณ หาดศรีภิรมย์ (บุ่งสระพัง) อำเภอกุดลาด จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่:20 เมษายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ