นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ หาดพัทยาน้อย เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ผู้ปฏิบัติงานที่ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยมีนายปกรณ์ ประเสริฐวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 ร่วมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และนายธีระวัฒน์ พวังคาม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี รายงานถึงมาตรการความปลอดภัย และการจัดโซนนิ่ง บริเวณหาดพัทยาน้อย เพื่อความเป็นระเบียบและให้เกิดความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการอย่างสูงสุด เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ หาดพัทยาน้อย เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่:20 เมษายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ