นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในงานผู้บริหารพบสื่อมวลชน เพื่อแถลงนโยบายในการพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางน้ำเพื่อความยั่งยืน โดยมีรองอธิบดีกรมเจ้าท่า คณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในงานผู้บริหารพบสื่อมวลชน เพื่อแถลงนโยบายในการพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางน้ำเพื่อความยั่งยืน โดยมีรองอธิบดีกรมเจ้าท่า คณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า

วันที่:17 สิงหาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ