นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจโครงการขุดลอกร่องน้ำทางเข้าท่าเรือกรุงเทพฯ ร่องที่ 2 ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจโครงการขุดลอกร่องน้ำทางเข้าท่าเรือกรุงเทพฯ ร่องที่ 2 ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ และบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมทางทะเล และหัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมแม่น้ำ กองวิศวกรรม ยังได้บรรยายสรุปแผนการพัฒนาท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา และแผนการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบการขนส่งทางน้ำในแม่น้ำป่าสัก ต่อนายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมทั้งตรวจการสัญจรทางน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 37 ตั้งแต่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี จนถึงจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560

วันที่:19 กันยายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ