นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ, ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม, เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจตราท่าเรือ ตั้งแต่ท่าเรือสาทร จนถึงท่าเรือพระปิ่นเกล้าเพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ, ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม, เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจตราท่าเรือ ตั้งแต่ท่าเรือสาทร จนถึงท่าเรือพระปิ่นเกล้าเพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560

วันที่:09 ตุลาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ