นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานกล่าวปิดการอบรม และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมเครือข่ายอาสาวารีรุ่นที่ 29 จังหวัดชลบุรี

นายณัฐ จับใจ
รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ)
เป็นประธานกล่าวปิดการอบรม
และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมเครือข่ายอาสาวารีรุ่นที่
29 จังหวัดชลบุรี
โดยมีนายภิมุข ประยูรพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่
6 นายกริชเพชร
ชัยช่วย ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา พัทยา ชลบุรี ระยอง
จันทบุรีและตราด หัวหน้ากลุ่มตรวจการเดินเรือ
ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าร่วมเป็นเกียรติในวันที่
17 พฤศจิกายน
2560 ณ ห้องประชุมแปซิฟิก 1-2 เดอะไทค์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

วันที่:21 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ