นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในประเด็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของท่าเรือและแผนการเดินเรือสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในประเด็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของท่าเรือและแผนการเดินเรือสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งลงเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ตั้งแต่ท่าเรือสาทร ถึงท่าเรือท่าช้าง โดยมีผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ, หัวหน้าส่วนตรวจการเดินเรือ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการตรวจความพร้อมของท่าเทียบเรือและศูนย์ควบคุมปฏิบัติการโทรทัศน์วงจรปิดทางน้ำ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560

วันที่:21 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ