นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกวนขันวินัยด้านความปลอดภัยทางทะเลอำนวยความสะดวกในการสัญจรทางน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณท่าเรือพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย) เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกวนขันวินัยด้านความปลอดภัยทางทะเลอำนวยความสะดวกในการสัญจรทางน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 โดยมีนายภิมุข ประยูรพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล ผู้แทนจากตำรวจน้ำตำรวจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่เมืองพัทยา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณท่าเรือพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย) เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ทั้งนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์มาตรการความปลอดภัยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการกำกับ ควบคุม และอำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการการเดินทางทางน้ำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
นอกจากนี้ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าและคณะผู้บริหาร ยังได้มอบเสื้อชูชีพใหม่ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ และยังได้ลงเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 804 เพื่อตรวจการจราจรทางน้ำ รวมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งยังเน้นย้ำให้เข้มงวดเรื่องความปลอดภัย อาทิ ห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าที่ใบอนุญาตกำหนด ก่อนออกจากเรือผู้โดยสารจะต้องสวมใส่เสื้อชูชีพทุกคน เป็นต้น

วันที่:29 ธันวาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ