นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมครม. สัญจร เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมแม่น้ำยม อาคาร 2 ชั้น 6 กรมเจ้าท่า

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดจันทบุรี และการตรวจราชการโครงข่ายคมนาคมเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมแม่น้ำยม อาคาร 2 ชั้น 6 กรมเจ้าท่า

วันที่:29 มกราคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ