นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในการประชุมติดตามงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑และการเตรียมการงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๖พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร ๖ ชั้น ๓ กรมเจ้าท่า

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในการประชุมติดตามงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑และการเตรียมการงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้พิจารณาเกี่ยวกับรายการงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา,เรื่องเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ลงนามในสัญญาแล้ว,ความพร้อมของงาน/โครงการภายใต้กรอบคำขอที่ได้รับจัดสรร(เบื้องต้น) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และการลงนาม (MOU) เพื่อการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๖พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร ๖ ชั้น ๓ กรมเจ้าท่า

วันที่:16 พฤษภาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ