นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ ร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10 จังหวัดชลบุรี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 กรมเจ้าท่า จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10 จังหวัดชลบุรี โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ซึ่งในวันนี้เป็นการฝึกซ้อมการประสานงาน การควบคุมการปฏิบัติงาน และการสั่งการในการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ในรูปแบบการฝึกซ้อมจากสถานการณ์จำลองในที่บังคับการ (Table Top Exercise) และการจำลองแถลงข่าวสรุปเหตุการณ์การดำเนินการต่างๆ นอกจากนี้ภายหลังการฝึกซ้อมยังสรุปผลการฝึกซ้อมพร้อมทั้งตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้ ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร (GisTDA)

วันที่:25 พฤษภาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ