นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมการพิจารณาจัดทำร่างกฎข้อบังคับสำรวจการตรวจเรือ ฉบับที่…พ.ศ. 2558 ว่าด้วยเรื่องการตรวจเรือประมง

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมการพิจารณาจัดทำร่างกฎข้อบังคับสำรวจการตรวจเรือ ฉบับที่…พ.ศ. 2558 ว่าด้วยเรื่องการตรวจเรือประมง เพื่อให้ข้อกำหนดมาตรฐานเรือมีความทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพการณ์เป็นการยกระดับมาตรฐานเรือประมงไทยและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ณ ห้องประชุม สำนักมาตรฐานเรือ ชั้น3 อาคาร2 กรมเจ้าท่า

วันที่:27 พฤษภาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ