นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการจัดประชุมผู้มีส่วนได้เสียเพื่อพิจารณาร่างกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ สำหรับเรือประมง


     นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการจัดประชุมผู้มีส่วนได้เสียเพื่อพิจารณาร่างกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ สำหรับเรือประมง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะโดยพร้อมเพรียงกัน  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 กรมเจ้าท่า

วันที่:02 กรกฎาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ