นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 47

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า
ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป
ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่
47 ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำเพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อเป็นการสนับสนุนระบบโลจิสติกส์
รวมทั้งการพัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำ เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย
เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ ห้องศรี พระยา กรมเจ้าท่า

วันที่:31 สิงหาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ