นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า รับเชิญเป็นวิทยากรและเข้าร่วมการเสวนา หัวข้อ “ผลกระทบจากการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา CLC/FUND และ MLC ของภาคอุตสาหกรรมปิโตเลียมในประเทศไทย”

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า รับเชิญเป็นวิทยากรและเข้าร่วมการเสวนา หัวข้อ “ผลกระทบจากการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา CLC/FUND และ MLC ของภาคอุตสาหกรรมปิโตเลียมในประเทศไทย” ในวันที่ 1 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ โรงแรมดุสิตปริ้นเซส ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

วันที่:01 กันยายน 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ