นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์”ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2558 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซค์ จังหวัดนครปฐม

นายจุฬา  สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์” เพื่อพัฒนาบุคลากรกรมเจ้าท่าให้มีความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพ ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2558 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซค์ จังหวัดนครปฐม 

วันที่:15 กันยายน 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ