นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ที่เจ้าท่าควรรู้”เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า

นายจุฬา  สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ที่เจ้าท่าควรรู้” โดยนางจิราภรณ์  จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่

วันที่:15 กันยายน 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ