นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยรองอธิบดีฯ คณะผู้บริหาร กรมเจ้าท่าร่วมให้การต้อนรับ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือและคณะ

นายจิรุตม์  วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยรองอธิบดีฯ,คณะผู้บริหารกรมเจ้าท่าและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ร่วมให้การต้อนรับ พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ และคณะ ที่เดินทางมาเข้าเยี่ยมพร้อมทั้งร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเชื่อมโยงทะเบียนเรือและติดตามการทำงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมายฯพร้อมทั้งเยี่ยมชม(ห้องCCTV)ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 

วันที่:01 มิถุนายน 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ