นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ติดตามผลการควบคุมเรือโดยสารในคลองแสนแสบ

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ติดตามผลการควบคุมเรือโดยสารในคลองแสนแสบ เน้นย้ำควบคุมความเร็วเรือ โดยติดตั้งเครื่องวัดรอบไว้ในเรือ ควบคุมระดับเสียงของเรือให้ลดลงโดยใช้ระบบน้ำผ่านท่อให้มากขึ้น พร้อมควบคุมระดับเสียงในห้องเครื่องโดยใช้อุปกรณ์กรองเสียงเครื่องยนต์ พร้อมติดตั้งกล้อง CCTV แบบตรวจจับความเร็ว 1 จุดบริเวณซอยนานาในระยะทดลอง และสัปดาห์หน้าจะดำเนินการติดตั้งเพิ่มอีก 4 จุด ในส่วนการเดินทางโดยเรือโดยสารคลองแสนแสบจะช้าลง 10 นาที ผลดีคือมลภาวะเสียงลดลง ไม่น้อยกว่า 15% ทั้งยังช่วยลดผลกระทบในด้านมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียงต่อประชาชน ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าร่วมกับผู้ประกอบการขอความร่วมมือ ผู้โดยสารขึ้น-ลง เรืออย่างระมัดระวัง เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

วันที่:07 สิงหาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ