นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า แถลงข่าวการปฏิรูประบบทะเบียนเรือประมง ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ กระทรวงการต่างประเทศ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า แถลงข่าวการปฏิรูประบบทะเบียนเรือประมง 
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้รับเชิญเข้าร่วมแถลงข่าวที่กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในประเด็นเกี่ยวกับการ

วันที่:24 สิงหาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม