นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า และรองอธิบดีกรมเจ้าท่า เข้าร่วมสมัครโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ อาคารรับรอง 606 สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีฯ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีฯ ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า เข้าร่วมสมัครโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ อาคารรับรอง 606 สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง

วันที่:24 สิงหาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ