นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจเยี่ยมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า
เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่
2  โดยมีนายพิสุทธิ์ อมรยุทธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่
2 และนายวิวัธน์
ชิดเชิดวงศ์
 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าสาขาอยุธยา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและรับฟังสถาพปัญหา
อุปสรรคของท่าเรือโดยสาร
และเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมกันนี้ได้เดินทางตรวจความพร้อมท่าเรือบริเวณวัดพนัญเชิง
ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ที่มีประชาชนมาไหว้พระ ทำบุญ
 ให้อาหารปลาบริเวณท่าน้ำเป็นจำนวนมาก
เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย ดูแลบุตรหลาน ไม่ให้ไปยืนบริเวณท่าน้ำโดยลำพัง
เพื่อป้องกันการพลัดตกน้ำและแนะนำให้ประชาชนสวมใส่ชูชีพทุกครั้งตลอดการเดินทางทางน้ำ
ตามมาตรการท่าเรือปลอดภัย
 คนปลอดภัย ของกรมเจ้าท่าและเดินทางตรวจเยี่ยมสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่1(อยุธยา)ในวันที่30 ธันวาคม 2560 

วันที่:03 มกราคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ