นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมแถลงข่าวเรื่อง “การออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์และการต่อใบอนุญาตใช้เรือ รอบปีการประมง 2561-2562” ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ในวันที่ 19 มกราคม 2561

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมกับ ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พลเรือโท  วรรณพล กล่อมแก้ว รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ศปมผ. และนายมงคล สุขเจริญคนา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยในการแถลงข่าวเรื่อง การออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์และการต่อใบอนุญาตใช้เรือ รอบปีการประมง 2561-2562”  ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ในวันที่ 19 มกราคม 2561 

วันที่:19 มกราคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ