นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร
อธิบดีกรมเจ้าท่า
เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ
เนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ (แผนชาติ)
โดยประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการแก้ปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันขนาดใหญ่ตามบทบาทและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในแผนชาติ
ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร ๖ ชั้น ๓ กรมเจ้าท่า

วันที่:25 มกราคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ