นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เข้าร่วมรับฟังพร้อมตรวจเยียมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบทะเบียนเรือ

วันที่ 4 กันยายน 2561 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เข้าร่วมรับฟังพร้อมตรวจเยียมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบทะเบียนเรือ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนเรือและผู้ปฏิบัติงานด้านล็อกเรือ จากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 – 7 เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าวฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบงาน ทบทวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทดลองการใช้งานระบบทะเบียนเรือ ระบบปรับปรุงใหม่ รวมถึงการจดทะเบียนเรือ การทำธุรกรรมทางเรือ การดำเนินการบริหารจัดการกองเรือประมงให้มีความชัดมากยิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 7 กันยายน 2561  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่:03 กันยายน 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ