นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมกับสมาคมเจ้าของเรือไทย ครั้งที่ 1/61 โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ และนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมป่าสัก กรมเจ้าท่า

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมกับสมาคมเจ้าของเรือไทย ครั้งที่ 1/61 โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ และนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากสมาคมเจ้าของเรือไทย เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกรมเจ้าท่า และสมาคมเจ้าของเรือไทยในการพัฒนากิจการพาณิชยนาวีของประเทศ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมป่าสัก กรมเจ้าท่า

วันที่:19 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ