นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วย นายธงชัย พงษ์วิชัย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานเรือ (สมร.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล ประเทศวานูอาตู

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วย นายธงชัย พงษ์วิชัย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานเรือ (สมร.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเลประเทศวานูอาตู ได้แก่ H.E. Laurent Parente เอกอัคราชทูตวานูอาตูและผู้แทนถาวรประจำองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) และ Mr. Richard Coleman ,Chief Executive Officer of the Vanuatu Maritime College ในการมาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของกรมเจ้าท่า ตลอดจนเรือที่ได้รับบริจาคที่สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ จ.ภูเก็ต ,สถานที่ฝึกอบรมการ ต่อเรือไฟเบอร์กลาสขนาดเล็กและสถานศึกษาด้านพาณิชย์นาวีในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีที่ต้องการรณรงค์หาเสียงเป็นสมาชิกคณะรัฐมนตรีในองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ในวาระต่อไปและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแม่น้ำยม อาคาร ๒ ชั้น ๖ กรมเจ้าท่า

วันที่:22 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ