นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมท่าจีน ชั้น 4 อาคาร 1 กรมเจ้าท่า โดยมี นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ในการอบรมเป็นการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้ 1.กลุ่มงานด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 2.กลุ่มงานด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี 3.กลุ่มงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ 4.กลุ่มงานด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม และได้รับเกียรติจาก นางปานจิต จินดากุล ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากรมอบความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 51 คน

วันที่:28 มีนาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ