นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันทั้ง 21 หน่วยงานในโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันทั้ง 21 หน่วยงานในโครงการฯ ดังกล่าว พร้อมด้วยนายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ, นายสุธี วงศ์โต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด และจัดแสดงนิทรรศการจัดแสดงผลงานด้านการพัฒนาลำน้ำและนวัตกรรมการแปรรูปผักตบชวา ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 
        สำหรับการจัดพิธีเปิดโครงการดังกล่าวมีผู้ว่าราชการจังหวัด, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, นายกเทศมนตรี , องค์การบริหารส่วนตำบล , กรรมการชุมชนต้นแบบ และองค์กรภาคเอกชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ทั้งนี้ ในการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันนั้น จัดทำขึ้นเพื่อให้การดำเนินของโครงการมีลักษณะการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานกลางในการประสานการปฏิบัติงาน และเพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสนับสนุนโครงการจิตอาสาทั้งสถานที่ เครื่องมือ องค์ความรู้ รวมทั้งสนับสนุนเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานโครงการ นอกจากนี้ยังร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนอีกด้วย

วันที่:17 กรกฎาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ