นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 พร้อมนำลงเรือตรวจการณ์กรมเจ้าท่า 333 เพื่อตรวจการเดินทางของประชาชนและตรวจการจราจรทางน้ำ โดยมีนายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ หัวหน้าส่วนตรวจการเดินเรือ รายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณท่าเรือสาทร ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง พร้อมนำลงเรือตรวจการณ์กรมเจ้าท่า 333 เพื่อตรวจการเดินทางของประชาชนและตรวจการจราจรทางน้ำ โดยมีนายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ หัวหน้าส่วนตรวจการเดินเรือ รายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณท่าเรือสาทร ในวันที่ ตุลาคม 2560

วันที่:04 ตุลาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ