นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจราจรทางน้ำช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมแม่น้ำยม อาคาร 2 ชั้น 6 กรมเจ้าท่า

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจราจรทางน้ำช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อขอความร่วมมือผู้ประกอบการเดินเรือในการเตรียมความพร้อมความปลอดภัยช่วงงานพระราชพิธีฯ โดยมีผู้แทนจากสมาคมเรือไทย เรือภัตตาคาร เรือร้านอาหาร เรือทัวร์ เรือข้ามฟาก เรือด่วนเจ้าพระยา เรือคลองแสนแสบ และผู้ประกอบการท่าเรือยอดพิมาน ท่าเรือมหาราช เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมแม่น้ำยม อาคาร 2 ชั้น 6 กรมเจ้าท่า 

วันที่:06 ตุลาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ