นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำร่วมเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ณ ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 นายกริชเพชร  ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำร่วมเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 โดยมีนายพิสุทธิ์ อมรยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6, นายเอกราช คันธโร  ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 และสาขาพัทยาให้การต้อนรับ ในการนี้รองอธิบดีฯ ได้ให้โอวาทพร้อมมอบของตรวจเยี่ยมให้กับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานร่วมบูรณาการประจำศูนย์ฯ ณ ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  พร้อมกำชับเน้นย้ำในเรื่องการอำนวยความสะดวก ดูแลการขึ้นลงเรือ จำนวนและรายชื่อผู้โดยสาร  การสวมเสื้อชูขีพ ตลอดจนการให้คำแนะนำในการเดินทางทางน้ำ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและเกิดความปลอดภัยมากที่สุด

วันที่:27 ธันวาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ