นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตโครงการท่าเทียบเรือที่ 4

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า
(ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตโครงการท่าเทียบเรือที่
4
ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน้ำมัน ณ ห้องสร้อยเพชร 1-2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้
ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
โดยนายพิสุทธิ์ อมรยุทธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่
6, นายประเวศน์ สุภาชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
ได้จัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียขึ้น
เพื่อนำผลการรับฟังความคิดเห็นฯ มาประกอบการพิจารณาอนุญาต
โดยทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้การพิจารณาอนุญาตโครงการมีความครบถ้วนรอบด้าน
อีกทั้งครอบคลุมข้อห่วงกังวลของประชาชน นอกจากนี้
ยังเป็นโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และสร้างการยอมรับร่วมกัน

วันที่:24 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ